Defitox L1 , L4

Antitoksin. Toz.

Description

Bir grup mikotoksin ve karaciğer fonksiyonunu iyileştiren doğal özlerin bir karışımı. Depolama sonucunda hammadde veya yemi etkileyebilecek mantar ve küflerden 300 çeşit toksin salgılanır.

Informations complémentaires

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Bu toksinlerin hayvanlar ve insanlar tarafından tüketilmesi ölüme kadar gidebilecek çok ciddi hasarlara yol açmaktadır. Yemle karıştırılarak ya üreme döneminde ya da aralıklarla verilir. Defitox L1, toksinlerin çok yüksek konsantrasyonlarda olduğu durumlarda kullanıldığı için L4'ten daha konsantredir.

AMBALAJ ŞEKLİ VE KULLANIM DOZU

Depolama: Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
Net Ağırlık: 25 Kg Kraft Torba parti no, üretim tarihi ve seri no ambalaj üzerindedir.
Kullanım Oranı: 1 kg ürünü her bir ton yemle karıştırın ve yetiştirme dönemi boyunca verin.